Avís legal

L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès manté aquest portal web amb l'objectiu de facilitar l'accés a informació institucional actualitzada i exacta. Tractarem de corregir els errors que se'ns assenyali amb la màxima celeritat possible. No obstant l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

En conformitat a l’establert a les lleis 15/1999, 34/2002, 37/2007 s’informa del següent:

 • Titularitat de la pàgina web.
 • Reproducció de continguts propis.
 • Protecció de dades personals.
 • Referències i enllaços a webs d’altres organitzacions.
 • Advertiment sobre la utilització de galetes (cookies).

Titularitat de la pàgina web


 • Domini: www.lesfranqueses.cat.
 • Titular: Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
 • Adreça: Ctra. de Ribes, 2 - 08520.
 • Telèfon: (34) 938 467 676.
 • Adreça electrònica: ajuntament@lesfranqueses.cat.
 • CIF: P0808500C.
 • Dades registrals: Registre d’ens locals de la Generalitat de Catalunya.

Reproducció de continguts propis

La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, regula la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i organismes en què participen majoritàriament, és a dir, el dret de tots els agents potencials del mercat a la reutilització de la informació de les instàncies públiques. D'acord amb aquesta normativa, l'Administració permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública de l'obra i, a més, la transformació de l'obra per fer-ne obres derivades, sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

Per reutilitzar la informació, cal seguir les condicions següents:

 • No desnaturalitzar el sentit de la informació.
 • Citar sempre la font de la informació.
 • Mencionar la data de l'última actualització de la informació.

Així mateix, la reutilització es pot limitar per la tutela d'altres béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de protecció intel·lectual de tercers. La reutilització d'obres protegides per la propietat intel·lectual es pot formalitzar mitjançant l'ús de llicències de difusió oberta, com les de Creative Commons, que cedeixen determinats drets d'explotació de les obres. En els continguts on s'apliqui aquest tipus de llicències, es permet la reutilització en les condicions que s'hi estableixin.

No s'autoritza en cap cas l'ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats per aquesta institució. Aquests elements d'identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès i estan protegits per la legislació vigent aplicable.